Servicios

Bases i Premis

 • L'Ajuntament de Vinaròs per mitjà de la Regidoria de Promoció de la Ciutat i Interés Turístic convoquen el XX Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí de Vinaròs.
 • Les inscripcions estan obertes a tots els professionals del sector en representació d'un establiment d'hostaleria, empresa o entitat relacionada amb la gastronomia, amb un màxim d'un participant per negoci que podrà estar assistida per un únic ajudant.
 • La preinscripció es farà efectiva enviant a turisme@vinaros.es la fitxa de preinscripció oficial. Aquesta fitxa es pot descarregar aquí

S'haurà d'adjuntar:
- Fitxa degudament emplenada
- Breu currículum del candidat
- Denominació i recepta del plat
- Foto del plat amb una qualitat mínima de 3MP

 • Inscripcions: del 14 d'ABRIL al 10 de MAIG de 2023. La inscripció és gratuïta. Un cop rebuda la sol·licitud se li confirmarà la seua preinscripció per correu electrònic dins les següents 48 hores.
 • El Comitè Organitzador seleccionarà un màxim de 10 concursants.
 • La confirmació dels finalistes es realitzarà per correu electrònic abans del 13 de maig. L'acceptació de la participació implicarà la cessió dels drets d'ús de fotos i receptes a l'Ajuntament de Vinaròs.
 • Als finalistes se'ls facilitarà per correu electrònic una llista del material amb el qual podran comptar per a la realització dels plats.
 • El concurs es realitzarà el dia 22 de maig de 2023, al Mercat Municipal de Vinaròs.
 • Els ingredients per a l'elaboració dels plats els aportarà cada concursant, a excepció dels llagostins que els aportarà l'Organització.
 • Serà obligatori preparar 2 racions del plat elaborat amb llagostins de Vinaròs com a matèria primera destacable o única. D'aquestes, una ració haurà d'estar en plat de presentació i l'altra, en 5 petites porcions, per a la seua degustació.
 • L'Organització facilitarà els davantals oficials del Concurs als cuiners i als seus ajudants que hauran utilitzar-les com a vestimenta reglamentària.
 • El plat serà puntuat segons presentació, gust i importància del llagostí en la seua elaboració.
 • La impuntualitat a l'hora de presentar els plats al jurat és motiu de baixa puntuació o fins i tot desqualificació, així com utilitzar ingredients no comestibles en l'elaboració del plat.
 • L'Organització es farà càrrec de l'allotjament i esmorzar dels participants i del seu ajudant.
 • L'Organització comptarà amb l'ajuda d'un equip de comissaris acreditats que vetllaran pel bon funcionament del concurs i el compliment d'aquestes bases.

Premis. S'estableix el següent quadre de premis:

1 PREMI: 1.500 €, Llagostí d'Or i diploma.
2 PREMI: 1.000 €, Llagostí de Plata i diploma.
3 PREMI: 500 €, Llagostí de Bronze i diploma.
La resta de participants rebrà diploma de participació. A els premis se'ls aplicarà les retencions fiscals estipulades en la legislació vigent.

 • Les normes i condicions d'aquest concurs s'entenen acceptades pel sol fet de participar-hi. No obstant això, per a tot allò que no es trobe especificat en aquestes bases o per a qualsevol dubte que pugui derivar-se de la seua interpretació, el Comitè Organitzador es reserva l'expressa i exclusiva competència al respecte.