Servicios

Bases i Premis

 • L'Ajuntament de Vinaròs i la Regidoria de Promoció de la Ciutat i Interés Turístic convoquen el XIX Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí de Vinaròs.
 • Les inscripcions estan obertes a tots els professionals del sector en representació d'un establiment d'hostaleria, empresa o entitat relacionada amb la gastronomia, amb un màxim d'un participant per negoci que podrà estar assistida per un únic ajudant.
 • La preinscripció es farà efectiva enviant a turisme@vinaros.es la fitxa de preinscripció oficial. Aquesta fitxa es pot descarregar aquí

S'haurà d'adjuntar:
- Fitxa degudament emplenada
- Breu currículum del candidat
- Nombre i recepta del plat
- Foto del plat amb una qualitat mínima de 3MP

 • Inscripcions: del 4 d'ABRIL al 15 de MAIG de 2022. La inscripció és gratuïta. Un cop rebuda la sol·licitud se li confirmarà la seva preinscripció per correu electrònic a les següents 48 hores.
 • El Comitè Organitzador seleccionarà un màxim de 10 concursants.
 • La confirmació dels finalistes es realitzarà telefònicament abans del 21 de maig. L'acceptació de la participació implicarà la cessió dels drets d'ús de fotos i receptes a l'Ajuntament de Vinaròs.
 • Als finalistes se'ls facilitarà per correu electrònic una llista del material amb el qual podran comptar per a la realització dels plats.
 • El concurs es realitzarà el dia 30 de maig de 2022, al Mercat Municipal de Vinaròs.
 • Els ingredients per a l'elaboració dels plats els aportarà cada concursant, a excepció dels llagostins que els aportarà l'Organització.
 • Serà obligatori preparar 2 racions del plat elaborat amb llagostins de Vinaròs com a matèria primera destacable o única. D'aquestes, una ració haurà d'estar en plat de presentació i l'altra, en 5 petites porcions, per a la seva degustació.
 • L'Organització facilitarà els davantals oficials del Concurs als cuiners i als seus ajudants que hauran utilitzar-les com a vestimenta reglamentària.
 • El plat serà puntuat segons presentació, gust i importància del llagostí en la seva elaboració.
 • La impuntualitat a l'hora de presentar els plats al jurat és motiu de baixa puntuació o fins i tot desqualificació, així com utilitzar ingredients no comestibles en l'elaboració del plat.
 • L'Organització es farà càrrec de l'allotjament i esmorzar dels participants i del seu ajudant.
 • L'Organització comptarà amb l'ajuda d'un equip de comissaris acreditats que vetllaran pel bon funcionament del concurs i el compliment d'aquestes bases.

Premis. S'estableix el següent quadre de premis:

1 PREMI: 1.500 €, Llagostí d'Or i diploma.
2 PREMI: 1.000 €, Llagostí de Plata i diploma.
3 PREMI: 500 €, Llagostí de Bronze i diploma.
La resta de participants rebrà diploma de participación.A els premis se'ls aplicarà les retencions fiscals estipulades en la legislació vigent.

El guanyador del concurs serà convidat a formar part de la Selecció Espanyola de Cuina Professional, organització nacional sense ànim de lucre que participa en els certàmens internacionals d'alta competició representant a Espanya.

 • Les normes i condicions d'aquest concurs s'entenen acceptades pel sol fet de participar-hi. No obstant això, per a tot allò que no es trobi especificat en aquestes bases o per a qualsevol dubte que pugui derivar-se de la seva interpretació, el Comitè Organitzador es reserva l'expressa i exclusiva competència al respecte.